Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2012
Prehľadové práce
Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia, aktuálny pohľad
Margita Belicová
Alkoholová choroba pečene vo svetle nových easl odporúčaní
Mária Szántová
Predoperačná príprava pacienta s kardiálnym ochorením. farmakologické stratégie na zníženie rizika
Andrej Dukát, Peter Gavorník, Lucia Mistríková, Dávid Baláž, Ján Gajdošík, Ľudovít Gašpar
Manažment chronického venózneho ochorenia a ulcus cruris
Eva Bojdová
Klinická farmakológia
účinok metformínu v závislosti od genetického pozadia pacientov s diabetom mellitom 2. typu
Mária Fabianová, Martin Javorský, Lucia Klimčáková, Zbynek Schroner, Eva Babjaková, Pavol Pobeha, Ivan Tkáč
Farmakogenetika inzulínových sekretagóg
Eva Babjaková, Martin Javorský, Lucia Klimčáková, Mária Fabianová, Pavol Pobeha, Ivan Tkáč
Kardiotoxicita onkologickej liečby – 2. časť
Ján Rajec, Jana Obertová, Beata Mladosievičová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 9/2012 podporili firmy: KRKA, PRO.MED, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by