Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2016
Prehľadové práce
Prevencia a liečba ischemickej cievnej mozgovej príhody
Zuzana Gdovinová
Nové odpovede na otázky zo štúdie EMPA-REG OUTCOME: diabetes mellitus, srdcové zlyhávanie a empagliflozín
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Štúdia HAT (Hypoglycaemia Assessment Tool): výsledky v Slovenskej republike
Zbynek Schroner
Antiagregačná liečba NSTE-AKS: súčasný stav
František Kovář
Vrodené syndrómy so zníženou senzitivitou na tyreoidálne hormóny
Jana Kollerová, Martina Klinovská, Juraj Payer
Genetické aspekty liečby inkretínovými mimetikami
Ivana Gotthardová, Martin Javorský, Ivan Tkáč
Súčasné trendy v diagnostike a liečbe SIBO
Lenka Bubernáková, Peter Hyrdel, Martin Schnierer, Peter Lipták, Rudolf Hyrdel
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by