Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2021
Prehľadové práce
Kardiotoxicita antracyklínov
Katarína Balážová
Srdcové zlyhávanie a riziko vzniku trombembolickej príhody
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Autoimunitné hemolytické anémie – špecifiká a imunohematologické nálezy
Margaréta Králiková
Trombocytopénia v tehotenstve
Mária Kandrová
Nežiaduce účinky imunoterapie v liečbe onkologických ochorení
Tomáš Šálek,  Zuzana Mináriková, Štefan Pörsök, Natália Pazderová, Eva Zomborská, Ján Slopovský, Benjamin Špánik
Alkaptonúria: vzťah genotyp – fenotyp, klinický obraz a diagnostika ochorenia
Richard Imrich, Andrea Zaťková, Oľga Lukáčová, Jozef Lukáč, Jana Sedláková, Elizabeth Záňová, Danka Maceková, Miroslav Vlček, Adela Penesová, Žofia Rádiková, Zuzana Popracová, Eva Ďurínová, Helena Glasová, Lakshminarayan Ranganath
Kazuistiky
Amyloidóza srdca – kazuistika
Peter Snopek, Jozef Hasilla, Lukáš Patrovič, Dominik Juskanič
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by