Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7-8/2022
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Akútne poškodenie obličiek – diagnostika, prevencia, liečba
Peter Ponťuch
Vplyv polychlorovaných bifenylov (PCB) na zdravie človeka
Peter Posypanka, Štefan Hrušovský, Martin Dreisig, Nikola Ďžadová, Dana Jurečková
Srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou – diagnostika
Ján Murín, Marianna Vachalcová, Gabriel Valočík
IgG4 asociovaná choroba
Jana Deptová
Liečba klostrídiových hnačiek
Igor Šturdík, Anna Gojdičová, Jozef Tóth, Zuzana Vrablicová, Tibor Hlavatý
Súčasné trendy v liečbe obezity
Tibor Varga ml., Katarína Demková, Ján Tokarčík
Diagnostika a monitorovanie pacientov s monoklonálnymi gamapatiami – minimum pre nehematológov
Eva Králiková
KAZUISTIKY
Zriedkavý prípad lupusu indukovaného liečivami a eozinofilnej pneumónie po sulfasalazíne
Katarína Bánska, Oľga Lukáčová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by