Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Interné komplikácie antipsychotickej liečby
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Psychotické stavy, najmä schizofrénia, sú pomerne často spojené so závažnými chronickými somatickými ochoreniami, ktoré sú jednak dôsledkom životného štýlu pacientov, ale aj dôsledkom antipsychotickej terapie. Medzi najčastejšie interné komplikácie antipsychotickej liečby patrí hyperprolaktinémia a s ňou spojené poruchy sexuálnych funkcií, metabolický syndróm - prevažne obezita, diabetes mellitus typ 2 a hyperlipoproteinémia. Z menej častých sa môže vyskytnúť predĺženie QT intervalu s rizikom fatálnych dysrytmií a myokarditída indukovaná klozapínom. Manažment týchto komplikácií zahŕňa starostlivý výber antipsychotika s prihliadnutím na možné prejavy hyperprolaktinémie, monitorovanie hmotnosti, glukózového metabolizmu a hladín lipoproteínov u chorých pred antipsychotickou liečbou a počas nej.
antipsychotiká prolaktín obezita diabetes mellitus dyslipidémia QT interval myokarditída
Interná med. 2010; 10 (2): 62-65
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by