Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Súborné práce
Interpretácia výsledku skríningu vrodených vývojových chýb vo vzťahu ku genetickému testovaniu plodu
E. Korňanová, P. Štencl, J. Oravec, R. Sysák, A. Filkászová, Ľ. Hammerová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Novinky v prenatálnej diagnostike priniesli zmeny v indikáciách na prenatálne genetické testovanie. Zefektívnenie skríningových testov umožňuje zatriedenie gravidity podľa rizikovosti. V texte je uvedený prehľad indikácií na jednotlivé genetické testovania. Indikácie sú rozdelené na základe výsledku skríningu vrodených vývojových chýb a typu skríningu.
prenatálna diagnostika skríning vrodené vývojové chyby NIPT CVS amniocentéza
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 177 – 181
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by