Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Intervenční léčba hluboké žilní trombózy
David Ručka, Juraj Maďarič, Lubomír Flak, Petr Vařejka
Intervenční léčbu flebotrombózy dolních končetin indikujeme pouze v případě, že trombóza přestupuje úroveň tříselného vazu a proniká do pánevní oblasti. Cílem léčby je co nejrychleji obnovit průtok v pánevním žilním řečišti, a tím pacientovi ulevit od akutních potíží a ochránit jej před rozvojem závažných forem posttrombotického syndromu v budoucnosti. Článek poukazuje na současné možnosti endovaskulární léčby, na její indikace a kontraindikace.

Interventional treatment of deep vein thrombosis
Interventional treatment of lower extremity phlebothrombosis is indicated only in case of thrombus extension into iliac veins over the inguinal ligament. The aim of the therapy is restoration of the blood flow in the pelvic venous system as soon as possible, relief from the acute symptoms, and protection from the future most severe forms of postthrombotic syndrome. The paper refers to the current options of endovascular therapy, its indications and contraindications.
Keywords: phlebothrombosis, catheter directed thrombolysis, postthrombotic syndrome
flebotrombóza katétrem řízená trombolýza posttrombotický syndrom
Kardiol. Prax 2019; 17 (4): 213 – 216
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by