Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Intolerancia statínov a možnosti prevencie
Andrej Dukát
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2015
Základným liečebným prístupom u pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom sú statíny. Počas 20 rokov dostatočne
preukázali svoj klinický i prognostický benefit. Ako každé liečivo vo farmakoterapii má aj liečba statínmi svoje limitácie.
Jednou z nich je prítomnosť statínovej intolerancie, keď pacient netoleruje svoju indikovanú liečbu. Incidencia
v klinických štúdiách sa udáva iba 1 % vďaka vysokej selekcii pacientov, avšak v observačných štúdiách sa vyskytuje až
do 20 %. V súčasnosti teda predstavuje dôležitý problém farmakoterapie a má význam pre našu klinickú prax.
kardiovaskulárne ochorenia dyslipoproteinémie liečba statíny statínová intolerancia
Interná med. 2015; 15(6): 273-275
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by