Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Intoxikácia inzulínom v suicidálnom úmysle u pacientky bez diabetes mellitus
Pavol Majdák, Alica Bačíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Napriek tomu, že prípady predávkovania inzulínom sú časté, popisy priebehu ťažkej intoxikácie sú predovšetkým u pacientov bez diabetes mellitus pomerne zriedkavé. Prezentujeme prípad 33 ročnej nediabetičky, ktorá si v suicidálnom úmysle subkutánne (s.c.) aplikovala 1 200 jednotiek analógu inzulínu aspart (Novorapid). Popisujeme priebeh hospitalizácie, spôsob a monitoring liečby. Dokumentujeme potrebu a dávkovanie kontinuálneho parenterálneho prísunu glukózy, ktorý bol už po necelých štyroch hodinách hospitalizácie dopĺňaný pri plnom vedomí pacientky o perorálne (p.o) koncentrované roztoky glukózy. Tiež popisujeme komplikácie v úvode hospitalizácie, v zmysle elektrolytových dysbalancií, spojené s kŕčovým stavom.
hypoglykemická kóma sucidálna intoxikácia inzulínom u nediabetika
Interná med. 2007; 7 (3): 169-172
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by