Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Intrakraniálny nezrelý teratóm u plodu v 20. týždni gravidity
M. Mlynček, K. Kajo, J. Cibíček, S. Zsolt, E. Lajtman
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Autori prezentujú raritný prípad intrakraniálneho nezrelého teratómu diagnostikovaného
v V. mesiaci gravidity u 35-ročnej tehotnej s anamnézou 2 spontánnych
pôrodov zdravých novorodencov. P oukazujú na diagnostické možnosti a liečebné intervencie.
Precízne prenatálne sonografické vyšetrenie je základom diagnosticko-liečebnej
rozvahy.
prenatálna diagnostika intrakraniálny tumor nezrelý teratóm
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 210 – 213
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by