Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Intravenózny imunoglobulín v liečbe autoimunitných neuromuskulárnych ochorení: prehľad a odporúčania pre prax
Peter Špalek
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2008
V posledných rokoch sa dosiahli významné pokroky v liečbe autoimunitných neuromuskulárnych ochorení. K dispozícii je viacero imunomodulačných liečebných postupov, vrátane kortikoterapie, rozšírujúceho sa počtu imunosupresívnych farmák a plazmaferézy. Súčasťou tohto trendu je používanie vysokých dávok polyklonálneho intravenózneho imunoglobulínu (IVIg). IVIg je dobre tolerovaný, ľahko aplikovateľný a často má relatívne rýchly účinok. Na základe výsledkov randomizovaných, placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených klinických štúdií, IVIg sa stal liečbou prvej línie pre Guillainov-Barrého syndróm, multifokálnu motorickú neuropatiu a pre časť pacientov s chronickou inflamatórnou demyelinizačnou polyneuropatiou. IVIG má dôležitú úlohu v liečbe myastenických kríz a akútnych exacerbácií myasténie, účinný je aj v liečbe pacientov, ktorí majú refraktérne formy polymyozitídy, dermatomyozitídy, Lambertovho-Eatonovho myastenického syndrómu a získanej neuromyotónie na kombinovanú imunosupresívnu liečbu. Vzhľadom na výborný bezpečnostný profil a nekomplikované podávanie, IVIg sa začal používať veľmi liberálne pri viacerých ochoreniach s predpokladanou autoimunitnou patogenézou a tiež pri ochoreniach, pri ktorých nie je účinná žiadna liečba. Tento fakt a prísne licenčné podmienky pri výrobe viedli k nedostatku IVIg a výraznému vzostupu jeho ceny. Preto je potrebné, aby bol IVIg principiálne indikovaný len na základe výsledkov kontrolovaných klinických štúdií. V článku uvádzame súčasné klinické poznatky a praktické odporúčania pre používanie IVIg u jednotlivých autoimunitných neuromuskulárnych ochorení.
,
autoimunitné neuromuskulárne ochorenia imunoterapia IVIg odporúčania pre prax
Neurológia 2008; 3 (3): 165-171
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by