Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Inzulín degludek
Viera Doničová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Na Slovensku máme k dispozícii inzulíny novej generácie, ktoré okrem zachovaného účinku na zníženie hladín glykémií
majú kvalitatívne nové vlastnosti. Zmenami v molekule inzulínu sa často mení ich farmakokinetika a farmakodynamika.
Zabezpečuje sa aj rovnomernejšia vstrebateľnosť, a tým aj predvídateľnosť účinku podanej dávky inzulínu. Inzulín s
najdlhším účinkom dostupným na Slovensku je ultradlhodobo účinkujúci inzulín degludek. Na základe technologických
úprav jeho molekuly sa dosahuje jeho predĺžený až 42-hodinový rovnomerný účinok so znížením medzidennej variability
v jeho vstrebávaní. Plochý profil účinku inzulínu degludek vedie k zníženiu výskytu hypoglykémií. Tieto jeho vlastnosti
znižujú variabilitu glykémií a majú potenciál zlepšiť glykemickú kompenzáciu u pacientov s prvým aj druhým typom
diabetu mellitus (DM 1, DM 2).
nové inzulíny inzulínové analógy degludek hypoglykémie inteligentný inzulín
Interná med. 2016; 16 (4): 159-161
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by