Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Inzulín degludek
Viera Doničová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Na Slovensku máme k dispozícii inzulíny novej generácie, ktoré okrem zachovaného účinku na zníženie hladín glykémií
majú kvalitatívne nové vlastnosti. Zmenami v molekule inzulínu sa často mení ich farmakokinetika a farmakodynamika.
Zabezpečuje sa aj rovnomernejšia vstrebateľnosť, a tým aj predvídateľnosť účinku podanej dávky inzulínu. Inzulín s
najdlhším účinkom dostupným na Slovensku je ultradlhodobo účinkujúci inzulín degludek. Na základe technologických
úprav jeho molekuly sa dosahuje jeho predĺžený až 42-hodinový rovnomerný účinok so znížením medzidennej variability
v jeho vstrebávaní. Plochý profil účinku inzulínu degludek vedie k zníženiu výskytu hypoglykémií. Tieto jeho vlastnosti
znižujú variabilitu glykémií a majú potenciál zlepšiť glykemickú kompenzáciu u pacientov s prvým aj druhým typom
diabetu mellitus (DM 1, DM 2).
nové inzulíny inzulínové analógy degludek hypoglykémie inteligentný inzulín
Interná med. 2016; 16 (4): 159-161
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by