Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Inzulín detemir: miesto v liečbe u pacientov s diabetom mellitom typu 1 a 2
Katarína Rašlová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
Bazálne inzulínové analógy sa používajú na minimalizovanie výskytu nepredpovedateľných stavov spojených s liečbou NPH inzulínom, predovšetkým s výskytom hypoglykémie. Inzulín detemir je bazálny inzulínový analóg, ktorý predstavuje efektívnu terapeutickú voľbu pre pacientov s diabetes mellitus 1. a 2. typu. Pri porovnaní s NPH inzulínom sa nezistili rozdiely v glykemickej kontrole vyjadrenej pomocou HbA1c. Preukázalo sa však, že inzulín detemir má významne nižšiu variabilitu glykémií ako NPH inzulín a inzulín glargin. Nedávne farmakodynamické štúdie preukázali, že inzulín detemir je možné podávať jedenkrát denne u mnohých pacientov s DM. Inzulín detemir má porovnateľný efekt ako inzulín glargin pokiaľ ide o zníženie výskytu všetkých typov hypoglykémie avšak poskytuje výraznejší klinický prínos, ktorý spočíva v žiadnom alebo v minimálnom prírastku na telesnej hmotnosti.
Interná med. 2011; 11 (4): 191-195
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by