Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Inzulín detemir: miesto v liečbe u pacientov s diabetom mellitom typu 1 a 2
Katarína Rašlová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
Bazálne inzulínové analógy sa používajú na minimalizovanie výskytu nepredpovedateľných stavov spojených s liečbou NPH inzulínom, predovšetkým s výskytom hypoglykémie. Inzulín detemir je bazálny inzulínový analóg, ktorý predstavuje efektívnu terapeutickú voľbu pre pacientov s diabetes mellitus 1. a 2. typu. Pri porovnaní s NPH inzulínom sa nezistili rozdiely v glykemickej kontrole vyjadrenej pomocou HbA1c. Preukázalo sa však, že inzulín detemir má významne nižšiu variabilitu glykémií ako NPH inzulín a inzulín glargin. Nedávne farmakodynamické štúdie preukázali, že inzulín detemir je možné podávať jedenkrát denne u mnohých pacientov s DM. Inzulín detemir má porovnateľný efekt ako inzulín glargin pokiaľ ide o zníženie výskytu všetkých typov hypoglykémie avšak poskytuje výraznejší klinický prínos, ktorý spočíva v žiadnom alebo v minimálnom prírastku na telesnej hmotnosti.
Interná med. 2011; 11 (4): 191-195
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by