Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Inzulín detemir v podmienkach bežnej klinickej praxe – štúdie predictive®a titrate®
Zbyněk Schroner, Vladimír Uličiansky
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Cieľom multicentrickej, otvorenej, observačnej štúdie PREDICTIVE® bolo posúdiť u diabetikov 1. aj 2. typu bezpečnosť a efektivitu inzulínu detemir v podmienkach bežnej klinickej praxe. Výsledky z Európskej kohorty štúdie PREDICTIVE® po 3 mesiacoch liečby inzulínom detemir ukázali, že inzulín detemir je účinný preparát umožňujúci náhradu bazálnej sekrécie inzulínu. Jeho podávanie bolo spojené s minimálnym výskytom nežiaducich účinkov (hlavne ťažkých hypoglykémií) a tiež s nízkou intraindividuálnou variabilitou glykémií nalačno, a teda aj predvídateľnejším terapeutickým účinkom. Európska kohorta štúdie PREDICTIVE® potvrdila výsledky klinických randomizovaných štúdií, že liečba inzulínom detemir nevedie k zvýšeniu telesnej hmotnosti. U mnohých diabetikov 1. aj 2. typu v tejto štúdii došlo dokonca k redukcii telesnej hmotnosti. Šesťmesačná liečba inzulínom detemir v tejto štúdii poskytla dôkaz o dlhodobejšej účinnosti a bezpečnosti tohto inzulínu. Výsledky štúdie TITRATE® ukázali, že pacientom riadená titrácia inzulínu detemir podávaného raz denne na dosiahnutie cieľových hodnôt glykémie nalačno u diabetikov 2. typu predtým neliečených inzulínom je účinná a bezpečná.
inzulín detemir štúdia PREDICTIVE® štúdia TITRATE® bezpečnosť účinnosť
Interná med. 2010; 10 (3): 155-159
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by