Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Inzulín glargín 300 U/ml – nový bazálny inzulínový analóg v klinickej praxi na Slovensku
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Inzulín glargín 300 U/ml (Gla-300) je nový bazálny inzulínový analóg. Teraz prichádza do klinickej praxe aj v Slovenskej
republike. Obsahuje vyššiu koncentráciu inzulínu v porovnaní s inzulínom glargín 100 U/ml. Po podkožnom podaní má
inzulín glargín 300 U/ml menší objem, dlhšie trvanie účinku a plazmatická expozícia inzulínu je menej variabilná ako pri
inzulíne glargín 100 U/ml. Z výsledkov EDITION vyplýva, že Gla-300 poskytuje porovnateľnú glykemickú kompenzáciu
ako inzulín Gla-100. U pacientov s DM 2. typu užívajúcich Gla-300 bol zaznamenaný nižší výskyt hypoglykémií hlavne
nočných, menší nárast hmotnosti v porovnaní s pacientmi, ktorí boli randomizovaní na Gla-100. Inzulín Gla-300 je indikovaný
na liečbu dospelých diabetikov 1. aj 2. typu.
bazálny inzulínový analóg inzulín glargín 300 U/ml glykemická kompenzácia hypoglykémia hmotnosť
Interná med. 2016; 16 (2): 55-57
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by