Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Izolovaný hyporenínový hypoaldosteronizmus – stále málo známa, závažná komplikácia cukrovky
Mária Hrnčiarová, Viera Kiková, Klára Jakubíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2004
Autori popisujú prípad úmrtia 48 r. diabetičky s autonómnou neuropátiou, zlyhaním kontraregulácie a izolovaným hyporenínovým hypoaldosteronizmom na hyperkaliemickú krízu, ktorá vznikla po opakovanej aplikácii ACE inhibítora a beta blokátora. Izolovaný hyporenínový hypoaldosteronizmus je vážnou, stále málo známou komplikáciou diabetu. Podľa výsledkov vyšetrenia súboru diabetikov s trvaním choroby vyše 10 rokov, znížené hladiny plazmatickej renínovej aktivity a aldosterónu, ktoré neodpovedali vzostupom na 4 - hodinovú chôdzu a podanie furosemidu sa našlo u 18,3 % diabetikov. Kortizol na podanie ACTH reagoval normálne, ba nadmerne, čo vylučovalo prítomnosť asociovanej Addisonovej choroby. Izolovaný hyporenínový hypoaldosteronizmus sa prezentuje často asymptomatickými hyperkaliemickými stavmi, ktorým sa nevenuje patričná pozornosť. Podanie celého radu liekov, ktoré interferujú s aktivitou sympatického a renín-angiotenzín-aldosteronového systému, s tvorbou prostaglandínov, kaliumšetriacich diuretík a iných liekov, môže u diabetikov s izolovaným hyporenínovým hypoaldosteronizmom vyvolať aj letálnu hyperkaliemickú krízu.
Interná med. 2004; 4 (2): 117 -121
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by