Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Je chirurgická liečba u žien s hlboko infiltrujúcou endometriózou pred in vitro fertilizáciou optimálnym riešením?
Z. Laučeková, M. Hrtánková, I. Švecová, M. Ňachajová, A. Gondová, P. Žúbor, K. Dókuš, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Hlboko infiltrujúca endometrióza môže spôsobovať sterilitu a bolesti v panvovej oblasti. Existuje málo dôkazov o spojitosti endometriózy so sterilitou a doposiaľ nebol jasne dokázaný význam chirurgickej liečby. Článok je zameraný na prehľad súčasnej literatúry o efekte operačnej liečby hlboko infiltrujúcej endometriózy na sterilitu, tehotnosť a výsledok IVF. Pri identifikácii rizikových pacientok, u ktorých existuje riziko endometriózy, je dôležité pracovať s podrobnou anamnézou pacientky napriek tomu, že mnoho žien s týmto ochorením je klinicky bez významnej symptomatiky. Zobrazovacie metódy môžu byť užitočné pri plánovaní operačného výkonu. Efekt operačnej liečby na fertilitu žien s hlboko infiltrujúcou endometriózou stále zostáva bližšie neobjasnený aj vzhľadom na heterogénny charakter ochorenia a chýbajúce klinické štúdie s dostatočnou štatistickou hodnotou a vhodným klinickým dosledovaním pacientok. Rozhodnutie, ako riešiť dané ochorenie, by však malo byť prispôsobené individuálnym potrebám každej ženy. Zatiaľ čo každá pacientka by mala byť informovaná o potenciálnych benefitoch, komplikáciách a cene každej alternatívnej liečby, medicínsky tím by sa mal zamerať na faktory ako prítomnosť bolesti v panvovej oblasti, vek pacientky, lokalizáciu lézie a predošlú terapiu. V takýchto prípadoch je kľúčom k úspechu komplexný multidisciplinárny manažment.
hlboko infiltrujúca endometrióza in vitro fertilizácia sterilita chirurgická liečba
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 142 – 146
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by