Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Je na dosiahnutie optimálnej beta-1 blokády liečby metoprololom dôležitá aj jej lieková forma?
Andrej Dukát, Milan Kriška, Ján Gajdošík, Viktória Szabóová, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2020
Skupina betablokátorov preukázala počas polstoročia svoje významné postavenie v kardiovaskulárnej farmakoterapii. Je to pre úlohu zvýšenej sympatickej aktivity v patofyziológii viacerých kardiovaskulárnych chorôb, ako artériová hypertenzia, kardiovaskulárna hypertrofia a remodelácia, symptomatická ischemická choroba srdca a infarkt myokardu, arytmie srdca a srdcové zlyhávanie. Vzhľadom na to, že pri liečbe touto skupinou liečiv je dôležitá aj forma uvoľňovania lieku, v článku bude tento fakt rozobraný z pohľadu metoprololu.
 
Is the drug form of metoprolol also important to achieve the optimum beta-1 blockade treatment?
Betablockers showed during the half of century their important role in cardiovascular pharmacotherapy. I tis as for the increase of sympathetic activity in the pathophysiology of many cardiovascular diseases as are: arterial hypertension, cardiovascular hypertrophy and remodelling, symptomatic coronary heart disease and myocardial infarction, heart arrythmias and congestive heart failure. As it is of importance with therapy with this group of drugs also the form of releasing the active drug, these consequences will be discussed from the point of view of metoprolol.
Keywords: cardiovascular system, betablockers, therapy, metoprolol ZOK
kardiovaskulárny systém betablokátory liečba metoprolol ZOK
Interná med. 2020; 20 (4): 167-169
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by