Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Karcinóm kôry nadobličky: nové diagnostické a liečebné koncepcie
Ján Ľupták, Ján Švihra, Boris Eliáš
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2013
Karcinóm kôry nadobličky je veľmi zriedkavý agresívny malígny nádor s rôznou prognózou s heterogénnymi prejavmi a nedostatočne poznanou patogenézou. Žiadny konsenzus týkajúci sa diagnostiky a liečebných kritérií karcinómu nadobličky neexistuje. Radikálna chirurgická liečba je jedinou kuratívnou modalitou, zatiaľ čo systémová liečba je len paliatívnou. Napriek kompletnej resekcii nádorov v štádiu I-III, približne u 40 % pacientov sa vytvoria metastázy v priebehu 2 rokov. Nové možnosti cielenej liečby sú v štádiu výskumu a môžu zlepšiť súčasné liečebné možnosti. Publikácia sa zaoberá súčasným významom chirurgickej liečby, rádioterapie, systémovej chemoterapie, ako aj nových liekov na cielenú liečbu.
karcinóm nadobličky diagnostika liečba prognóza
Klin. urol. 2013; 9 (2-3): 90-96
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by