Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Karcinóm paratyreoidey
Alexander Kreze st., Viliam Vadrna, Ján Beňuška, Štefan Galbavý
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2005
Karcinóm paratyreoidey je vyslovene zriedkavá príčina primárnej hyperpatyreózy. Predkladaný referát dokumentuje takýto variant primárnej hyperparatyreózy na vlastnej kazuistike a prináša prehľad klinickej problematiky. Na karcinóm paratyreoidey našej pacientky upozorňovali nápadne vysoké hodnoty kalciémie a intaktného parathormónu, nápadne veľký a tvrdý nádor príštítnej žľazy adherujúci k okoliu. Diagnózu potvrdilo prerastanie nádorových buniek do kapsuly nádoru. Stav sa riešil lege artis radikálnym chirurgickým výkonom, postoperačná hypokalciémia trvala týždeň a zatiaľ (10 mesiacov od operácie ku dňu napísania tohto príspevku) je pacientka bez recidívy hyperparatyreózy.
paratyreoidea primárna hyperparatyreóza karcinóm paratyreoidey
Interná med. 2005; 5 (3): 170-172
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by