Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príloha - všeobecné lekárstvo
Karcinóm prostaty - diagnostika a liečba
Michal Horňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2004
V priebehu posledného desaťročia došlo k vzostupu incidencie a mortality na karcinóm prostaty vo svete aj u nás. Starnutím populácie sa predpokladá ďalší vzostup incidencie. Karcinóm prostaty je známy variabilitou biologického správania a nepomerom medzi vysokou prevalenciou histologického karcinómu a nízkou prevalenciou klinického karcinómu. Diagnostika ochorenia je založená na vyšetrení prostatického špecifického antigénu, digitálnom rektálnom vyšetrení, transrektálnej ultrasonografii a biopsii prostatickej žľazy. Výber optimálnej liečby karcinómu prostaty ovplyvňuje rozsah ochorenia, stupeň žľazovej diferenciácie, vek a zdravotný stav, komplikujúce ochorenia, očakávané prežívanie, účinnosť a vedľajšie účinky jednotlivých postupov, ich vplyv na kvalitu života a individuálne preferencie pacienta. V práci sa poukazuje na možnosti liečby lokalizovaného, lokálne pokročilého, metastatického a hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty a na súčasné stanovisko ku skríningu karcinómu prostaty.
prostata karcinóm diagnostika liečba skríning
Interná med. 2004; 4 (4): 272-276
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by