Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA
Karcinóm skróta
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Úvod: Karcinóm skróta je vzácna klinická entita, ktorej epidemiológia sa zmenila v posledných rokoch.
Cieľ práce: Retrospektívna analýza mužov s karcinómom skróta a upozornenie na možnosť výskytu tohto nie častého
ochorenia v bežnej klinickej praxi.
Materiál a metódy: V období od 1. 1. 1985 do 31. 12. 2015 bolo vyšetrených a liečených 8 mužov (priemerný vek 59,9 roka,
rozpätie 45 – 67 rokov) s histologicky dokázaným karcinómom kože skróta. Diagnóza bola stanovená najmä na základe
aspexie, palpácie a histologického vyšetrenia primárnej skrotálnej lézie, a/ alebo zväčšených inguinálnych lymfatických
uzlín. U všetkých troch mužov so spinocelulárnym karcinómom bolo stanovené štádium ochorenia na základe
TNM klasifikácie. V liečbe dominovala excízia primárneho nádoru na skróte. Priemerné sledovanie pacientov predstavovalo
41,5 mesiaca (rozpätie 3 – 76 mesiacov).
Výsledky: Čas do stanovenia diagnózy bol 15,5 mesiaca (rozpätie 4 – 36). Určité etiopatogenetické súvislosti boli preukázané
u 5 z 8 (62,5 %) pacientov. Až 6 z 8 (75 %) postihnutých mužov boli dlhoroční fajčiari (viac ako 30 cigariet denne,
minimálne 20 rokov). Kompletnú remisiu ochorenia po liečbe má 5 z 8 (62,5 %) mužov, jeden pacient s apokrinným karcinómom
mal dvakrát lokálnu recidívu, jeden postihnutý so spinocelulárnym karcinómom celkovo nie je v dobrom stave
a jeden muž s metastatickým karcinómom zomrel.
Závery: Pri diagnóze a liečbe zhubných nádorov skróta je potrebná spolupráca lekárov viacerých odborností. Skoršie
stanovenie správnej diagnózy znamená aj lepšiu prognózu pre pacienta. Nutné sú ďalšie skúsenosti na väčšom počte
pacientov.
karcinóm skróta epidemiológia diagnóza liečba prognóza
Klin. urol. 2016; 12 (1): 22-26
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by