Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 1/2004
Hlavná téma
Základný algoritmus diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie
Peter Jonáš
Rezistentná artériová hypertenzia
Peter Jonáš, Lucia Kyslanová
artériová hypertenzia seniorov
Peter Jonáš
Diagnostika a liečba artériovej hypertenzie vo svetle európskych a amerických odporúčaní
Peter Najmik
Najčastejšie sa vyskytujúce endokrinne podmienené artériové hypertenzie
Anna Tokárčiková
Prehľadové práce
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání – potřebujeme nová?
Jindřich Špinar, Jiří Vítovec, Lenka Špinarová
Myxóm srdca - výskyt, symptomatológia, echokardiografická diagnostika, manažment
Peter Dědič
EKG na zapamätanie
Diferenciálna diagnostika tachykardie so širokým komplexom qrs
Oľga Jurkovičová
Echokardiogram na zapamätanie
Corpus alienum v pravom srdci
Peter Dědič
Klinická farmakológia
Efekt lovastatínu na hladinu lipidov u pacientov s hypercholesterolémiou
Peter Mikus, Andrej Zachar
Komentáre
Krížovka na relaxáciu o cenu firmy zentiva
Test (správne môžu byť aj viaceré odpovede)
Test vypracovali MUDr. Juraj Dúbrava, PhD. a doc. MUDr. Oľga Jurkovičová, CSc.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by