Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 2/2004
Hlavná téma
Manažment kardiovaskulárnych ochorení v gravidite
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.
Těhotenství u žen s vrozenými srdečními vadami
Jiří Král
Manažment porúch srdcového rytmu v gravidite
Gabriela Kaliská
Manažment chlopňových chýb srdca v gravidite
Juraj Dúbrava
Manažment artériovej hypertenzie v gravidite
Jana Sirotiaková, Andrej Dukát, Miloš Mlynček
Manažment tromboembolickej choroby v gravidite
Iveta Šimková
Manažment kardiomyopatií v gravidite
Ján Števlík
Manažment srdcového zlyhania v gravidite
Ján Murín, Arnošt Martínek
Gravidná pacientka s ochorením srdca – pohľad pôrodníka
Miroslav Korbeľ, Zuzana Nižňanská, Martin Redecha, Andrej Dukát, Felicita Kusinová
Prehľadové práce
Trombóza pri dlhom cestovaní
Helena Rusnáková
Z pomedzia kardiológie
Srdce a hyperparatyreóza
Zuzana Moťovská, Ján Podoba
Klinická farmakológia
Proarytmické účinky nekardiálních léků na podkladě prodloužení intervalu qt
Tomáš Novotný
EKG na zapamätanie
Ekg na zapamätanie - správna odpoveď zo strany 124
Diferenciálna diagnostika aberantných komplexov qrs
Oľga Jurkovičová
Kardiológia v skratke
Manažment akútnych koronárnych syndrómov bez elevácií segmentu st
Martin Studenčan
Rôzne
Krížovka na relaxáciu o cenu firmy zentiva
Test
Test
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by