Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 2/2008
Prehľadové práce
Protidoštičkové lieky – súčasnosť a nové perspektívy
Angelika Bátorová
Rutinní ambulantní perkutánní koronární intervence – utopie nebo realita?
Jindřich Černý, Marian Branny, Jan Indrák, Igor Nykl, Alexandra Vodzinská, Jaroslav Januška
Súčasnosť a perspektívy antitrombotickej liečby akútnych koronárnych syndrómov bez elevácie segmentov st
František Kovář
Farmakologická liečba verzus revaskularizácia myokardu u pacientov s chronickou stabilnou angínou pektoris – zmenil sa prístup na základe nových štúdií?
Martin Gočár
Z pomedzia kardiológie
Riziko krvácania z git-u u kardiakov liečených nesteroidovými antiflogistikami a protidoštičkovými liekmi
Ladislav Kužela, Marian Oltman
Artériová hypotenzia – najčastejšia akútna komplikácia počas hemodialýzy
Katarína Bobocká, Dagmar Eisnerová, Anna Lehotská, Peter Ponťuch
Kazuistiky
Izolovaná nekompaktná ľavá komora v gravidite
Juraj Dúbrava, Miroslav Korbeľ
Prechodná strata komorovej stimulácie u pacienta po synchrónnej bifázickej elektrickej kardioverzii pre perzistujúci flutter predsiení
Ján Kmec
Elektrokardiografický obraz pri koronárnom spazme
Marcela Tavačová, Iveta Šimková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu KARDIOLÓGIA pre prax č. 2/2008 podporili firmy: NIMAG, ORION PHARMA, SANOFI AVENTIS, SERVIER, WÖRWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by