Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 2/2010
Téma čísla
Registry akutního srdečního selhání registries of acute heart failure
Roman Miklík, Jindřich Špinar, Jiří Pařenica, Ladislav Dušek, Jiří Jarkovský, Marian Felšöci
Farmakologická léčba akutního srdečního selhání
Jan Kohoutek, Jiří Kettner
Nefarmakologická léčba akutního srdečního selhání
Jiří Kettner, Jan Kohoutek
Mechanické komplikace akutního infarktu myokardu
Martin Wiendl
Přístup k nemocným s dekompenzací chronického srdečního selhání
Ivan Málek, Markéta Hegarová
Prehľadové práce
Akútne hypertenzné stavy
Peter Jonáš, Mária Rašiová
Kardiorenálny syndróm – pohľad kardiológa
Peter Solík, Eva Goncalvesová
Kazuistiky
Potenciálne interakcie s vysokou klinickou významnosťou u staršieho polymorbídneho pacienta a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom bez dokumentovanej fibrilácie predsiení. digoxín – furosemid
Tatiana Foltánová, Mária Göbová, Miriam Verčinská, Lívia Magulová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu KARDIOLÓGIA pre prax č. 2/2010 podporili firmy: ABBOTT, EGIS, SANDOZ, SERVIER, WÖRWAG.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by