Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 2/2016
TÉMA ČÍSLA
Hypertenzia v gravidite
Veronika Pokorná, Terézia Pázmanová
Srdcové zlyhávanie v gravidite – kazuistiky a prehľad problematiky
Jozef Kalužay, Veronika Pokorná, Adriana Fľaková, Peter Michálek
Tromboembolická choroba a gravidita
Svetlana Bodíková, Veronika Pokorná
Arytmie v gravidite
Oľga Jurkovičová
Kardiovaskulárne liečivá v gravidite a počas dojčenia
Terézia Pázmanová, Veronika Pokorná, Iveta Hartmannová, Lenka Tarabčáková
Editoriál k téme čísla: Kardiovaskulárne ochorenia v gravidite
Oľga Jurkovičová
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Transkatétrová implantácia bioprotézy aortovej chlopne – aktuálna situácia na Slovensku
Martin Gočár, Viliam Fridrich
KAZUISTIKA
Myxóm s obrazom pseudostenózy mitrálnej chlopne
Jana Danková
RôZNE
Efektívna profylaxia fibrilácie predsiení propafenónom u pacientky s proarytmiou indukovanou sotalolom – torsade de pointes
Juraj Dúbrava
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by