Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 3/2012
Téma čísla
Endovaskulárna liečba ochorení aorty – súčasný stav
Kardiol. Prax 2012; 10 (3): xxx-xxx
Intramurálny hematóm aorty
Pavol Chňupa
Chirurgická liečba akútnej disekcie aorty typ a
Ivo Gašparovič, Michal Hulman, Vladan Hudec
Výsledky perkutánnej endovaskulárnej liečby aneuryziem brušnej aorty na núsch, a.s.
Marek Tóth, Juraj Maďarič, Tibor Balázs, Juraj Mikuláš, Daniela Hladíková, Rastislav Bažík, Jana Margitfalviová, Erika Drangová, Terézia Urlandová, Andrej Klepanec, Ivan Vulev
Prehľadové práce
Koncept „pilulky v kapse“ v léčbě fibrilace síní
Josef Kautzner
Implantácia stentov u detí s vrodenými vývojovými chybami srdca – skúsenosti z detského kardiocentra
Zuzana Venczelová, Jozef Mašura
Klinická farmakológia
Vernakalant – nový liečebný prístup k predsieňovej fibrilácii
Ján Murín
Kazuistiky
Objemové preťaženie pravej komory – od symptómov k príčine
Monika Kaldarárová, Anna Vachulová, Juraj Mikuláš, Katarína Kanáliková, Iveta Šimková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu KARDIOLÓGIA pre prax č. 3/2012 podporili firmy: MEDTRONIC, MSD, PRO.MED., WORWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by