Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 3/2016
Téma čísla
Nové postupy v prevencii a liečbe ischemickej CMP
Ivan Vulev
Nové postupy v prevencii a liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody
Zuzana Gdovinová
Sekundárna prevencia ischemickej cievnej mozgovej príhody aterotrombotickej a kardioembolickej etiológie
Zoltán Goldenberg
Výsledky BATT S registra mechanických trombektómií akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody
Jozef Haring, Georgi Krastev, Ivan Vulev, Andrej Klepanec, Miroslav Mako, Martin Kuchárik, Rastislav Bažík, Tibor Balázs, Ján Haršány, Rastislav Lackovič, Lucia Mokošová, Ivana Zajičková, Ľubica Beňová, Zuzana Števková, Žofia Kovácsová, Petra Došeková, Juraj Cisár, Martina Cabúková, Mária Vomastová
Karotický stenting v centre s vysokým počtom realizovaných výkonov
Juraj Maďarič, Ivan Vulev
Prehľadové práce
Spoľahlivosť diagnostického protokolu 0/1 a 0/3 pri manažmente pacientov s AKS bez elevácie ST – naše skúsenosti
Roman Margóczy
Využití lékem potažených balónků v klinické praxi
Otakar Boček
Postihnutie srdca pri neuroendokrinných nádoroch
Soňa Kiňová, Michal Koreň
Kazuistiky
Náhla kardiálna smrť
Jarmila Harvanová, Mikuláš Szakács, Oľga Bobelová
Rôzne
Nové odpovede na otázky zo štúdie EMPA-REG OUTC OME: diabetes mellitus, srdcové zlyhávanie a empagliflozín
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by