Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 4/2008
Téma čísla
Arytmie u žien
Gabriela Kaliská
Venózny tromboembolizmus u žien
Iveta Šimková
Možnosti 64-vrstvovej počítačovej tomografie v diagnostike kardiovaskulárnych ochorení u žien
Jaroslava Štrbová, Viera Starsichová, Ján Klimas, Vladimír Neuschl, Andrea Glézlová, Jana Šimková, Juraj Grebáč
špecifiká srdcového zlyhávania u žien
Eva Goncalvesová
Prehľadové práce
Neskoré komplikácie po atriálnej korekcii d-transpozície veľkých ciev
Monika Kaldararová, Eva Balážová, Miroslav Lakomý, Viera Illíková, Jozef Mašura
Kazuistiky
Káva, nt-probnp a recidíva fibrilácie predsiení
Veronika Pokorná, Oľga Jurkovičová
Echokardiografický obraz lipomatóznej hypertrofie predsieňovej priehradky
Peter Dědič, Miroslav Košík
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu KARDIOLÓGIA pre prax č. 4/2008 podporili firmy: BERLIN-CHEMIE, HARTMANN, NIMAG, SERVIER, WÖRWAG.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by