Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 4/2009
Téma čísla
Klinický vplyv stratégie transportu pacientov so stemi liečených primárnou pci
Róbert Novotný, Martin Studenčan, Matej Moščovič
Spoľahlivosť počítačovej analýzy predhospitalizačného ekg pri diagnostike stemi posádkou rlp/rzp
Ján Petruš, Martin Studenčan
Má dĺžka celkového ischemického času (interval „príznak-balón“) u pacientov s primárnou pci dopad na funkciu ľavej komory?
Monika Jankajová, Martin Studenčan, Matej Moščovič, Radoslav Rosenberg
Akútny koronárny syndróm u mladých pacientov
Daniela Ondušová
Prehľadové práce
Současné možnosti a perspektivy intervenční kardiologie v léčbě ischemické choroby srdeční část 2 – intrakoronární ultrazvuk a optická koherenční tomografie
Petr Kala, Pavel Červinka, Martin Poloczek, Radim Špaček, Otakar Boček
Renesance lázeňské léčby kardiaka – 1. část
František Juráň
Klinická farmakológia
Profitujú pacienti z úpravy terapie?
Tatiana Foltánová, Ján Lietava
Z pomedzia kardiológie
Kardiovaskulárne komplikácie hemodialýzy časť i – etiológia a patogenéza
Vladimír Gomboš
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu KARDIOLÓGIA pre prax č. 4/2009 podporili firmy: ABBOTT, EGIS, MSD, RICHTER GEDEON, SANOFI AVENTIS, SERVIER, WÖRWAG.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by