Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 4/2016
Téma čísla
Editoriál k téme čísla Pľúcna hypertenzia
Iveta Šimková
Definícia a klasifikácia pľúcnej hypertenzie
Iveta Šimková
Pravostranná srdeční katetrizace – conditio sine qua non v diagnostice plicní hypertenze
Pavel Jansa, David Ambrož, Jan Kuchař, Regina Votavová, Michael Aschermann, Aleš Linhart
Echokardiografia – kľúčová neinvazívna metóda v diagnostike pľúcnej hypertenzie
Peter Dědič
Plicní arteriální hypertenze – léčba
Martin Hutyra
Dlouhodobé zkušenosti s diagnostikou plicní hypertenze u nemocných se systémovou sklerodermií v České republice
Jan Kuchař, David Ambrož, Regina Votavová, Radim Bečvář, Michael Aschermann, Pavel Jansa, Aleš Linhart
Pľúcna hypertenzia a vrodené chyby srdca
Monika Kaldarárová, Tatiana Valkovičová, Iveta Šimková
Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia – od patofyziológie cez diagnostiku po liečbu
Marcela Boháčeková, Iveta Šimková
Prehľadové práce
Možnosti optimalizace léčby chronického srdečního selhání
Marie Lazárová, Luděk Pavlů
Kazuistiky
Vzácna príčina akútneho STEMI u mladej ženy
Lubomír Ondrůšek, Peter Kirsch
Skórovacie systémy
Skórovací systém rizika náhlej srdcovej smrti pri hypertrofickej kardiomyopatii (HCM risk-SCD)
Juraj Dúbrava
Rôzne
Propafenón – 1.časť farmakokinetické a farmakodynamické charakteristiky liečiva
Peter Olexa
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by