Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2021
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 2/2021
Téma čísla
Etiológia a patofyziológia hypertrofie ľavej komory
Ivana Šoóšová
EKG diagnostika hypertrofie ĽK – potrebujeme ju ešte v dobe zobrazovacích metód?
Anton Farkaš
Echokardiografická diagnostika hypertrofie ľavej komory
Juraj Dúbrava
Kedy sa pri hypertrofii ĽK indikuje MR/CT
Vladimír Neuschl, Zuzana Berecová
Fyziologická hypertrofia ľavej komory
Miroslav Gbúr
Vybrané zriedkavé príčiny hypertrofie ľavej komory
Peter Solík
Vplyv farmakoterapie na regresiu hypertrofie ľavej komory
Ľudovít Gašpar
Prehľadové práce
Kardioendokrinologie: Srdce a endokrinní choroby
Michal Kršek
Kardioneuroablácia - intervenčná liečba neurokardiogénnych synkop
Martin Škamla
Kazuistiky
Bolesť na hrudi v postpartálnom období
Radka Hrešková, Miroslav Gbúr, Ján Petruš, Monika Jankajová, Gabriel Valočík
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by