Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 3/2021
Téma čísla
Plusy a mínusy diagnostických modalít funkčného vyšetrenia srdca
Zuzana Berecová, Jana Šimková, Zuzana Bárdyová, Martin Hazlinger, Dominik Juskanič, Peter Solík
Kongenitálne koronárne anomálie v CT obraze
Claudia Gibarti, Bronislav Vícha, Roman Koribský
Inovatívne prístupy pri CT diagnostike chronického koronárneho syndrómu
Stanislav Gutek, Dominik Juskanič, Zuzana Berecová, Lukáš Pátrovič, Jana Poláková Mištinová
Benefity a riziká CT koronarografie z pohľadu radiačnej ochrany
Zuzana Bárdyová, Martina Horváthová, Vladimír Neuschl, Jana Šimková
Progres v MR diagnostike amyloidózy srdca
Jana Šimková, Zuzana Berecová
Fabryho choroba v MR obraze
Jana Poláková Mištinová, Dominik Juskanič
Arytmogénny komorový substrát v MR diagnostike
Vladimír Neuschl
Prehľadové práce
Kombinovaná hypolipidemická liečba atorvastatínom a ezetimibom
Lucia Vaszilyová, Daniel Pella
Kardiovaskulárne komplikácie cirhózy pečene
Alexandra Danningerová Molnárová
Postavenie SGLT-2 inhibítorov v nových odporúčaniach pre diagnostiku a liečbu srdcového zlyhávania
Peter Lesný
Čo môže neurológ zachrániť u pacienta s fibriláciou predsiení a akútnou cievnou mozgovou príhodou
Daša Viszlayová
Varia
Ako efektívne napísať kazuistiku: tipy a triky
Juraj Dúbrava
Blokátory systému renín-angiotenzín – stabilné piliere antihypertenznej liečby
Ján Števlík
CARDIOVASCULAR VIGNETTE
Multimodality imaging of cardiac amyloidosis
Juraj Dúbrava, Vladimír Neuschl , Pavol Povinec, Jana Rampalová, Iveta Simančíková, Jana Šimková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by