Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Kardiológia
pre prax 4/2022
Kazuistiky
Čo sa môže skrývať za dilatáciou pravej predsiene?
Erika Goldschmidtová, Andrea Glézlová, Matej Nosáľ, Peter Olejník, Monika Kaldarárová
ECHOKARDIOGRAFIA NA ZAPAMÄTANIE
Ebsteinova anomália trikuspidálnej chlopne
Monika Kaldarárová
Téma čísla
Spoločná patogenéza nádorov a vybraných kardiovaskulárnych ochorení
Beata Mladosievičová
Kardiotoxicita systémovej onkologickej liečby z pohľadu onkológa
Mária Rečková
Poškodenie srdca rádioterapiou
Milan Luknár
Kardiotoxicita po transplantácii krvotvorných kmeňových buniek
Vladimíra Lábska, Eva Bojtárová, Ladislav Sopko, Angelika Bátorová, Ľubica Harvanová
Kardiovaskulárne riziko modernej liečby hematologických malignít
Ľubica Harvanová, Lucia Petríková, Vladimíra Lábska, Ľuboš Drgoňa, Ladislav Sopko, Angelika Bátorová
Echokardiografická diagnostika chemoterapiou indukovanej kardiotoxicity
Juraj Dúbrava
Počítačová tomografia srdca v kardioonkológii
Magdaléna Nemčoková, Beáta Mladosievičová, Maroš Ferenčík
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Kardiológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by