Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Kardiologická problematika fabryho choroby 6. európsky „round table“, ženeva, 21. - 22. október 2005
Vladimír Bzdúch
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Fabryho choroba je pomerne zriedkavé na X chromozóm viazané ochorenie, spôsobené deficitom α-galaktosidázy A, pri ktorom dochádza k ukladaniu glykosfingolipidov v lyzozómoch rôznych tkanív a orgánov. Kardiálne prejavy ochorenia sú časté, pričom hemizygótni muži sú postihnutí viac než heterozygótne ženy a ochorenie progreduje s postupujúcim vekom. Vzhľadom na dostupnosť substitučnej enzýmovej liečby (ERT) sa Fabryho chorobe venuje veľká pozornosť. Zo stretnutia špecialistov v Ženeve som vybral tie príspevky, ktoré sa venovali aktuálnej kardiologickej problematike tejto liečiteľnej metabolickej poruchy.
Interná med. 2006; 6 (3): 171-172
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by