Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Kardiomyopatia vo včasnom puerpériu
R. Dudič, V. Dudičová, P. Urdzík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
V západných krajinách ovplyvňujú kardiovaskulárne ochorenia celkovo 4 % tehotenstiev. Peripartálna kardiomyopatia je vzácne, ale o to závažnejšie ochorenie spojené s graviditou. Ide o ochorenie, pri ktorom dochádza k dilatácii srdca a oslabeniu srdcovej činnosti. Klinický obraz odpovedá srdcovému zlyhaniu inej etiológie, nápadný je rýchly rozvoj symptómov. Hlavným diagnostickým vyšetrením je echokardiografia. Etiológia tohto ochorenia ohrozujúceho život je nejasná, najviac diskutovanou možnou príčinou vzniku peripartálnej kardiomyopatie je zápal srdcového svalu, teda myokarditída. V 20 – 25 % prípadov dochádza po prekonaní postpartálnej kardiomyopatie k ireverzibilnému poškodeniu funkcie myokardu ľavej komory s následnou nutnosťou srdcovej transplantácie. V kazuistike opisujeme prípad pacientky, u ktorej došlo k rozvoju peripartálnej kardiomyopatie po cisárskom reze.
peripartálna kardiomyopatia srdcové zlyhávanie gravidita cisársky rez
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 13 – 15
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by