Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Kardiotoxicita onkologickej liečby – 1. časť
Beata Mladosievičová, Ján Rajec
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2012
Multimodálna onkologická liečba zahŕňa použitie viacerých terapeutických modalít s cieľom dosahovať väčšiu efektivitu. V najlepšom prípade ide o dlhodobé prežívanie, respektíve vyliečenie pacienta. Okrem chirurgie, rádioterapie a klasických cytostatikách sa v súčasnosti pri viacerých nádorových ochoreniach etablovala tzv. cielená terapia. Ide o liečivá so špecifickejším pôsobením na úrovni cieľových molekúl obsiahnutých v nádorových bunkách. Podávanie cytostatík je vzhľadom na nešpecifické pôsobenie spojené s viacerými nežiaducimi účinkami. Aj pri biologických liečivách sa často stretávame s rôznorodou toxicitou, aj keď väčšinou iného profilu ako pri chemoterapii. Jedným z najzávažnejších nežiaducich účinkov je kardiotoxicita. Môže byť následkom chemoterapie, rádioterapie a nezriedka i cielenej terapie. Riziko stúpa pri použití viacerých terapeutických modalít súčasne. Najlepšie opísaná a vo viacerých aspektoch zároveň stále nejasná je kardiotoxicita antracyklínov, z biologických liečiv kardiotoxicita trastuzumabu.
kardiotoxicita antracyklíny trastuzumab
Interná med. 2012; 12 (7-8): 304-309
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by