Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Kardiotoxicita onkologickej liečby – 2. časť
Ján Rajec, Jana Obertová, Beata Mladosievičová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2012
Zavedenie biologických liečiv zo skupiny inhibítorov tyrozínkinázových receptorov do klinickej praxe zlepšilo prognózu viacerých nádorov, refraktérnych proti doterajšej terapii. Okrem pôsobenia na receptory tumoru však dochádza aj k ovplyvneniu receptorov zabezpečujúcich fyziologickú homeostázu viacerých tkanív a orgánových systémov. Výsledkom je pozorovaná toxicita rôzneho stupňa a charakteru. Jednou z najzávažnejších je kardiotoxicita, ktorej mechanizmy vzniku nie sú presne objasnené. Uvažuje sa o priamej toxicite liečiv na myokard. Z nepriamych príčin sa najviac diskutuje o artériovej hypertenzii. Z monoklonových protilátok okrem trastuzumabu je najviac dostupných údajov o kardiotoxicite bevacizumabu. Liečba je nešpecifická. Vždy je potrebné dôkladné zhodnotenie individuálneho rizika pacienta pred začatím potenciálne kardiotoxickej protinádorovej liečby.
kardiotoxicita tyrozínkinázové inhibítory Bevacizumab
Interná med. 2012; 12 (9): 464-467
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by