Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Kardiovaskulárne komplikácie po gynekologických operáciách
P. Suchánek, M. Matta, P. Urdzík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Pooperačné obdobie je čas od skončenia operácie do návratu k normálnej každodennej aktivite. Toto obdobie individuálne varíruje a je ovplyvnené veľkým počtom faktorov. Je charakterizované obnovením normálnych fyziologických funkcií, vyhojením poškodených tkanív a celkovým zlepšením zdravotnej kondície, ktorá bola narušená základným ochorením. Väčšina komplikácií vzniká vo včasnom pooperačnom období, ale niektoré aj životohrozujúce sa môžu vyskytnúť až do 6 týždňov od operácie. Posledných 10 rokov sme svedkami dramatickej zmeny v pooperačnej starostlivosti o gynekologické pacientky. Kardiovaskulárne komplikácie, k nim zahrnieme aj trombembolickú chorobu, patria po infekciách k druhým najčastejším systémovým komplikáciám gynekologickej operatívy. Celkovo sa odhaduje prevalencia závažných komplikácií okolo 3,7 %.
kardiovaskulárne komplikácie gynekologické operácie arytmia trombembolická choroba hypertenzia hypotenzia
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 19 – 22
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by