Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Karotický stenting – súčasné odporúčania a aktuálne trendy
Juraj Maďarič, Petr Vařejka, David Ručka
Cieľom liečby stenóz karotických artérií je prevencia ischemickej cievnej mozgovej príhody. Desaťročia bola štandardom liečby hemodynamicky závažných symptomatických, ako aj asymptomatických karotických stenóz karotická endarterektómia (CEA). Karotický stenting (CAS) je menej invazívnou alternatívou CEA posledných približne 15 rokov, pričom názory a údaje o bezpečnosti CAS nie sú jednotné. Predkladaný článok ponúka aktuálne informácie o postavení CAS v liečbe pacientov so stenózou karotických artérií, ako aj o súčasných technologických možnostiach tejto liečebnej metódy.

Carotid stenting – present guidelines and current trends
The aim of treating carotid artery stenosis is prevention of ischemic stroke. For decades, the standard treatment of hemodynamically significant symptomatic, as well as asymptomatic, carotid stenosis is carotid endarterectomy (CEA). Carotid artery stenting (CAS) has been a less invasive alternative to CEA for the recent approximately 15 years. However, opinions and data about the safety of CAS differ. This paper describes current information about the position of CAS in treatment of patients with carotid artery stenosis. It also describes the technological options of the above-mentioned therapeutic method.
Keywords: carotid stenting, guidelines, stroke, emboloprotection
karotický stenting odporúčania cievna mozgová príhoda emboloprotekcia
Kardiol. Prax 2019; 17 (4): 192 – 197
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by