Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Kastračně rezistentní karcinom prostaty
Jana Katolická
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Terapie kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC) učinila významný pokrok. Abirateron, enzalutamid, docetaxel, cabazitaxel a radium 223 prokázaly přínos pro přežití. Významný počet pacientů vykazoval významný přínos ze sekvenční léčby. Množství možností léčby u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty jasně vyžaduje úzkou spolupráci mezi urology, klinickými onkology a radioterapeuty.
kastračně rezistentní karcinom prostaty enzalutamid abirateron acetát docetaxel cabazitaxel radium 223 sekvenční léčba spolupráce mezi urology a onkology
Klin urol 2017; 13 (1): 17 – 20
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by