Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Katarakta v detskom veku – etiológia, diagnostika a liečba
Linda Pršová, Ľubica Jakušová, Peter Bánovčin, Peter Žiak
Detské katarakty môžu byť vrodené alebo získané. Kongenitálne katarakty sú najčastejšou liečiteľnou príčinou slepoty u detí(16). Manažment katarakty v detskom veku je náročnejší ako v dospelosti vzhľadom na rast oka a vývoj videnia. Pri rozhodovaní o čase operácie operatéri vyvažujú riziko sekundárneho glaukómu (spôsobeného skorou operáciou) a na druhej strane ireverzibilnej deprivačnej amblyopie (tupozrakosti, vznikajúcej v dôsledku neskorej operácie). Vek operácie je najdôležitejším determinantom výsledného videnia. Následný pooperačný manažment je zameraný na prevenciu skorých a neskorých komplikácií, na korigovanie refrakčných chýb a predchádzanie vzniku amblyopie.

Cataracts in children- etiology, diagnosis and treatment
Cataracts in children may be congenital or acquired. Congenital cataracts are the most common cureable cause of blindness in children. Management of cataract in children is more difficult than in adults due to eye growth and developement of sight. When timing the surgery, the surgeons need to balance the risk of secondary glaucoma (caused by early surgery) and on the other hand the risk of irreversible deprivation amblyopia (caused by late surgery). Time of operation is the most important determinant of the resulting vision. Subsequent postoperative management is focused on prevention of early and late complications, correction of refractive errors and preventing development of amblyopia.
Keywords: cataract, children ophthalmology, childhood


katarakta detská oftalmológia detský vek
Pediatria (Bratisl.) 2021; 16 (5): 227-230
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by