Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téme čísla
Katétrová liečba pľúcnych embólií
Anton Farkaš
Pľúcna embólia je v rozvinutých krajinách veľmi častou príčinou kardiovaskulárnych úmrtí, pričom aj v celosvetovom meradle predstavuje jednu z najčastejších príčin úmrtí. Katétrová liečba pľúcnej embólie je jednou z novších možností liečby tejto závažnej diagnózy a jej využitie v klinickej praxi v súlade s platnými odporúčaniami prináša v selektovanej skupine pacientov výrazný benefit a zlepšenie prežívania.

Catheter-directed therapy of pulmonary embolism
Pulmonary embolism is a widespread cause of cardiovascular death in developed countries. It is also one of the most common causes of death worldwide. Catheter-directed therapy of pulmonary embolism is one of the newer treatment options for this serious diagnosis. Following current recommendations, its use in clinical practice brings a significant benefit and improved survival in a selected group of patients.
Keywords: pulmonary embolism, cardiogenic shock, catheter-directed therapy
pľúcna embólia kardiogénny šok katétrová liečba
Kardiol. Prax 2022; 20 (2): 96-101
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by