Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kedy myslieť na karcinoid v praxi internistov
Soňa Kiňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2005
Karcinoid patrí do skupiny neuroendokrinných tumorov s nízkou incidenciou. Pokiaľ je v klinickom obraze prítomný karcinoidný syndróm, je suspekcia na toto ochorenie vysoká. V ostatných prípadoch je symptomatológia nešpecifická. Lokalizácia primárneho tumoru je často náročná. V liečbe dominuje chirurgická resekcia tumoru a zmenšenie metastatickej nádorovej masy, pri karcinoidnom syndróme podávanie analógov somatostatínu a interferónu alfa.
karcinoid flush 5-HIAA somatostatín
Interná med. 2005; 5 (4): 224-226
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by