Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Klasifikácia eozinofílií a idiopatický hypereozinofilný syndróm
Ján Lazúr
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Eozinofília je častá hematologická abnormalita rôznej etiológie. Počet eozinofilov nad 1,5 x 109/l sa nazýva hypereozinofília, často býva spojená s poškodením tkanív. Eozinofílie sa delia na sekundárne, klonálne a idiopatické. Príčinou sekundárnych eozinofílií sú v rozvojových krajinách najmä parazity, vo vyspelých krajinách lieky a alergie. Po vylúčení sekundárnej eozinofílie sa pátra po klonálnej príčine. WHO klasifikácia 2008 rozlišuje dve hlavné kategórie klonálnych eozinofílií: 1. chronická eozinofilná leukémia nešpecifikovaná, 2. myeloidné/lymfoidné neoplázie s eozinofíliou a mutáciami platelet-derived growth factor receptor α/β (PDGFR A/B) alebo fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1). Po vylúčení sekundárnej a klonálnej príčiny sa pokladá eozinofília za idiopatickú. Ak je idiopatická eozinofília spojená s klinickými prejavmi, hovoríme o idiopatickom hypereozinofilnom syndróme.
eozinofilné leukocyty eozinofília hypereozinofilný syndróm
Interná med. 2013; 13 (10): 445-450
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by