Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Klasifikácia eozinofílií a idiopatický hypereozinofilný syndróm
Ján Lazúr
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Eozinofília je častá hematologická abnormalita rôznej etiológie. Počet eozinofilov nad 1,5 x 109/l sa nazýva hypereozinofília, často býva spojená s poškodením tkanív. Eozinofílie sa delia na sekundárne, klonálne a idiopatické. Príčinou sekundárnych eozinofílií sú v rozvojových krajinách najmä parazity, vo vyspelých krajinách lieky a alergie. Po vylúčení sekundárnej eozinofílie sa pátra po klonálnej príčine. WHO klasifikácia 2008 rozlišuje dve hlavné kategórie klonálnych eozinofílií: 1. chronická eozinofilná leukémia nešpecifikovaná, 2. myeloidné/lymfoidné neoplázie s eozinofíliou a mutáciami platelet-derived growth factor receptor α/β (PDGFR A/B) alebo fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1). Po vylúčení sekundárnej a klonálnej príčiny sa pokladá eozinofília za idiopatickú. Ak je idiopatická eozinofília spojená s klinickými prejavmi, hovoríme o idiopatickom hypereozinofilnom syndróme.
eozinofilné leukocyty eozinofília hypereozinofilný syndróm
Interná med. 2013; 13 (10): 445-450
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by