Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Klasifikácia sporadickej formy creutzfeldtovej - jakobovej choroby. retrospektívna analýza súboru pacientov v rokoch 2002 - 2006
Jozef Haring ml., Georgi Krastev
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Creutzfeldt - Jakobova choroba (CJch) je rýchlo progredujúce neurodegeneratívne ochorenie s bezpodmienečne fatálnym koncom patriace do skupiny transmisívnych spongioformných encefalopatií, spôsobené zmnožením a intraneurálnou kumuláciou patologických prionových bielkovín PrPres v mozgu. sCJch je najrozšírenejšia forma CJch, má neznámu etiológiu, ročná incidencia choroby je približne 1 - 1,5 prípadov na milión ľudí. Klinická symptomatika je pestrá, napodobňujúca iné ochorenia. Postihuje jedincov vo veku 45 - 75 rokov, muži i ženy bývajú postihnutí rovnako často, k úmrtiu dochádza v priebehu 6 mesiacov. V retrospektívnej analýze 17 pacientov s podozrením na CJCh v rokoch 2002 až 2006 sme sa rozhodli aplikovať diagnostické kritériá Poserovej a kol., vrátane prítomnosti proteínu 14-3-3 a typických MRI zmien. Pokúsili sme sa zistiť, do akej miery sú tieto prídavné kritériá aplikované v našom súbore špecifické, ako diagnostický marker pre stanovenie diagnózy sCJch už ante mortem. Výsledky špecifickosti typických MR zmien – hyperintenzívny signál nc. caudatus, putamen a niektoré kortikálne oblasti mozgu a senzitivity proteínu 14-3-3 sú v súlade s doteraz v literatúre udávanou vysokou špecifickosťou a senzitivitou.
priony Creutzfeldt - Jakobova choroba proteín 14-3-3
Neurológia 2007; 2 (1): 37 - 42
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by