Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Klinická farmakológia na Slovensku dnes a odkaz akademika T. R. Niederlanda
Jozef Glasa, Klára Soboňová, Helena Glasová, Jozef Holomáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Klinická farmakológia na Slovensku dnes
Klinická farmakológia je z pohľadu svojho miesta a využitia
v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku
definovaná ako „medicínsky odbor, ktorý vedecky dokladovaným
spôsobom vytvára, využíva a vykonáva klinicko-farmakologickú
expertízu s hlavným cieľom zabezpečiť realizáciu racionálnej
(bezpečnej, účinnej a ekonomicky prospešnej) farmakoterapie.
Jej neoddeliteľnou súčasťou je účasť na tvorbe a integrácii vzťahov
liekovej politiky. Patrí medzi špecializačné odbory”(1).
Interná med.; 15 (7-8): 320-323
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by