Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Klinická farmakológia na Slovensku dnes a odkaz akademika T. R. Niederlanda
Jozef Glasa, Klára Soboňová, Helena Glasová, Jozef Holomáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Klinická farmakológia na Slovensku dnes
Klinická farmakológia je z pohľadu svojho miesta a využitia
v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku
definovaná ako „medicínsky odbor, ktorý vedecky dokladovaným
spôsobom vytvára, využíva a vykonáva klinicko-farmakologickú
expertízu s hlavným cieľom zabezpečiť realizáciu racionálnej
(bezpečnej, účinnej a ekonomicky prospešnej) farmakoterapie.
Jej neoddeliteľnou súčasťou je účasť na tvorbe a integrácii vzťahov
liekovej politiky. Patrí medzi špecializačné odbory”(1).
Interná med.; 15 (7-8): 320-323
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by