Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 1/2007
Prehľadové práce
Vedecký a odborný článok
Dušan Meško
Urologická onkológia
Výsledky postchemoteraputickej retroperitoneálnej lymfadenektómie v liečbe pokročilých neseminomatóznych nádorov testis v našom klinickom materiáli
Ladislav Valanský, Richard Bartl, Tibor Packaň, Miroslav Iláš, Igor Andrašina
Vzájomné porovnanie progresie malých solídnych lézií obličiek (priemer verzus objem s použitím 1 a 2 rozmerov lézie)
Peter Weibl, Milan Hora, Tomáš Urge, Ivan Lutter, Martin Romančík, Milan Obšitník
Pediatrická urológia
Hydronefróza v detskom veku
Juraj Svitač
Siamské dvojčatá – ischiopagus tetrapus, aj urologicko-gynekologický problém
Jaroslav Siman, Juraj Payer, Michal Brozman
Efekt časné pyeloplastiky na funkci ledviny u pokročilé jednostranné kongenitální hydronefrózy
Jan Kříž, Jiří Morávek
Funkčná urológia
Skleróza multiplex a urológ
Marek Vargovčák, Ladislav Valanský, Nora Klímová
Kazuistiky
Endometrioza jako příčina akutního ledvinného selhání
Pavel Navrátil, Michal Vraný, Jaroslav Všetička, Jaroslav Pacovský, Miroslava Tomaszová Romžová
Rôzne
Správa z odborného podujatia škola urológie 2007, patince, 16. - 18. február 2007
Roman Tomaškin
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by