Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 1/2012
Prehľadové práce
Aký je vývoj vybraných deskriptívnych ukazovateľov zhubných nádorov obličky na slovensku a v zahraničí?
Martina Ondrušová1,2, Dalibor Ondruš3
Konvenční a roboticky asistovaný přístupu k radikální prostatektomii – realita medicíny založené na důkazech. je oprávněné platit vyšší cenu?
Dalibor Pacík
Intravezikálna liečba ta-t1 nádorov močového mechúra. využívajú urológovia odporúčania vychádzajúce z medicínyzaloženej na dôkazoch v klinickej praxi?
Roman Tomaškin, Boris Eliáš, Ján Kliment
úloha vaskulárneho endotelového faktora v patogenéze karcinómu prostaty
Silvia Mahmood1, Monika Kmeťová-Sivoňová1, Dušan Dobrota1, Marta Pisková1, Róbert Dušenka1,2, Svetlana Grobarčíková2 a Ján Kliment2
Urologická onkológia
Nádorové nekrózy ako histomorfologický prognostický parameter pri svetlobunkovom karcinóme obličky
Vladimír Bartoš1, Oľga Zacharová1, Dušan Pokorný1, Roman Mráz2, Juraj Mikuláš2, Peter Laurinc2
Dysfunkcia močových ciest
Manažment hyperaktívneho močového mechúra na slovensku v roku 2011
Ján Švihra1, Ivana Zigová2, Milan Švec3, Eva Šulcová4
Experimentálna urológia
Genetický polymorfizmus nat2 génu a riziko vzniku karcinómu prostaty: pilotná štúdia v slovenskej populácii
Monika Kmeťová Sivoňova1, Marta Pisková1, Dušan Dobrota1, Róbert Dušenka1,2, Svetlana Grobarčíková2, Silvia Mahmood1, Ján Kliment2
Rôzne
Správa z konferencie european germ cell cancer consensus group
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by