Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 1/2013
Zo zahraničnej literatúry
Budúcnosť urológie
Paul Abrams, Maurizio Brausi, Stefan Buntrock, Thomas Ebert, Hashim Hashim, Hans-Göran Tiselius, Jean-Jacques Wyndaele
Prehľadové práce
Sekundárne malignity u dlhodobo prežívajúcich pacientov s nádormi testis
Dalibor Ondruš1, Martina Ondrušová2,3
Kastračne rezistentný karcinóm prostaty
Jozef Marenčák
Funkčná urológia
Medzinárodné skóre prostatických príznakov a kvalita života – analýza výsledkov u pacientov urologických ambulancií
Terezia Višvaderová1, Martin Jankovich1, Frederico Manuel Figueiredo Goncalves1,2, Marián Hladík2, Peter Kertes2, Miroslav Helbich3
Infekcie v urológii
Fournierova gangréna – diagnostika, liečba, prognóza
Jozef Marenčák
Experimentálna urológia
Expresia erytropoetínu vo svetlobunkovom adenokarcinóme obličiek
Lucia Mésarošová1, Ján Švihra2, Jasna Šranková1, Ján Kliment2, Ján Kyselovič1, Ján Ľupták2, Pavol Slávik3, Peter Ochodnický4
Génový polymorfizmus egf a61g a riziko vzniku karcinómu prostaty: pilotná štúdia v slovenskej populácii
Silvia Mahmood1, Monika Kmeťová Sivoňová1, Dušan Dobrota1, Marta Vilčková1, Róbert Dušenka1,2, Ján Kliment2
Kazuistiky
Strangulácia penisu
Peter Čech
Literárne prehľady
Literárne prehľady
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Abstrakty
20. výročná konferencia slovenskej urologickej spoločnosti sls – abstrakty
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by