Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 2/2012
Prehľadové práce
Katecholaminy produkující nádory v urologické praxi
Petr Macek1, Květoslav Novák1, T. Tomáš Zelinka2, Jiří Widimský2, Tomáš Hanuš1
Manažment liečby seminómu testis v lokalizovanom štádiu
Dalibor Ondruš1, Martina Ondrušová2
Urologická onkológia
Chromofóbny karcinóm obličky
Vladimír Bartoš1, Oľga Zacharová1, Dušan Pokorný1, Roman Mráz2, Juraj Mikuláš2, Peter Laurinc2
Použitie tachosilu® pri resekcii nádorov obličiek
Juraj Mikuláš, Peter Laurinc, Roman Mráz, Pavel Kažík
Karcinóm obličky na slovensku v roku 2011 ‒ údaje z klinického registra
Ján Kliment
Karcinóm obličky na slovensku v roku 2011 ‒ údaje z klinického registra
Ján Kliment
Experimentálna urológia
Oxidačné poškodenia dna a karcinóm prostaty
Monika Kmeťová - Sivoňová1, Ľubica Stankovičová1, Marta Vilčková1, Dušan Dobrota1, Mária Kovalská1, Zuzana Tatarková1, Martina Pavlíková1, Ján Kliment2
Kazuistiky
Neobvyklé sexuální praktiky 14-letého chlapce způsobující opakované močové infekce a intermitentní mikroskopickouhematurii
Oldřich Šmakal1, Milan Král1, Vladimír Študent1, Hana Flögelová2
Myelolipóm nadobličky – opis prípadu a poznatky o histogenéze a bioptickej diagnostike ochorenia
Vladimír Bartoš1, Roman Mráz2, Oľga Zacharová1, Juraj Mikuláš2
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by